Biblioteksstatistik

Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Det undersöker KB varje år genom att ta fram Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Biblioteksstatistiken besvaras av folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek. Närmare 2200 biblioteksorganisationer ingår i den officiella biblioteksstatistiken.

Gemensamt för dessa är att de:

  • är helt eller delvis offentligt finansierade.
  • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke.
  • på något sätt är tillgängliga för allmänheten. (Skolbibliotek: eleverna).

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:100).

KB har samlat in Sveriges officiella biblioteksstatistik sedan mätåret 2010, när vi tog över uppdraget från Kulturrådet. Från och med mätår 2014 ingår alla bibliotekstyper i statistiken.

Biblioteksstatistiken 2022

Förra året kunde alla besöka sitt bibliotek som vanligt, efter att restriktionerna från pandemin tagits bort. Drygt 3,5 miljoner personer gjorde minst ett fysiskt lån – en fjärdedel av dem var under 18 år.

Nytt inom Biblioteksstatistik

Kontakt
För frågor om statistiken kontakta Cecilia Ranemo E-post: biblioteksstatistik@kb.se Telefon: 010-709 36 39 Fler kontaktuppgifter inom Biblioteksstatistik