Svenska tidningar

Sök bland KB:s digitiserade dagstidningar, från 1600-talet och fram till i dag.

I tjänsten kan du utforska nästan 400 år av svensk presshistoria. Du behöver besöka KB, eller något annat bibliotek som har tjänsten, för att studera det mesta av materialet. Däremot kan du fritt läsa tidningar som är äldre än 100 år hemifrån.

Fler och fler tidningar

Tjänsten består av hela den svenska tidningsutgivningen från 2014 och framåt. Här finns hela KB:s samling av svenska dagstidningar fram till och med 1906, samt ett mindre urval tidningar däremellan.

Tjänsten fylls ständigt på med både äldre titlar och nytt material för titlar som fortfarande utkommer. Det tar 4 månader från att en tidning kommer ut tills att den finns i tjänsten.

Mycket finns bara på mikrofilm

KB började digitisera sina dagstidningar 2014, men vi har mikrofilmat tidningar sedan 1940-talet. Många av våra tidningar finns därför enbart på mikrofilm i KB:s lokaler. Här kan du läsa mer om vår tidningsläsesal.

KB samlar in allt

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som i dag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor i dag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

Till Svenska tidningar

Tjänsten innehåller

dagstidningar

Så använder du Svenska tidningar

I Svenska tidningar kan du söka på innehållet i miljontals tidningssidor. Du kan göra sökningar hemifrån, men måste av upphovsrättsskäl läsa det mesta på ett bibliotek där tjänsten finns.

Inte bara KB
Klipp från gammal tidning
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?