Data.kb.se

Ladda ner KB:s material som rådata, för att analysera, bearbeta eller utveckla egna tjänster.

På Data.kb.se publiceras information från KB:s datakällor. Materialet är i första hand till för dig som vill göra större analyser, bearbetning eller utveckla egna tjänster. Det mesta av materialet går att ladda ner som rådata i öppna standarder.

Från Libris till Djävulsbibel

Källorna på Data.kb.se spänner över en stor mängd ämnesområden.

Några exempel:

  • auktoritetsdata från den nationella bibliotekskatalogen Libris
  • äldre kartor
  • fonografinspelningar från sekelskiftet 1900
  • ett urval av digitaliserade dagstidningar
  • den medeltida handskriften Codex gigas (Djävulsbibeln)

Så söker du

I tjänsten kan du söka antingen bland enskilda verk eller dataset (samlingar av verk). När du gör en fritextsökning direkt från tjänstens startsida så söker du i all metadata för alla enskilda verk. För att söka bland dataset behöver du markera det innan du söker. Sökningen ger då träff på all metadata som beskriver befintliga dataset.

Om du vill ha fler avancerade söktips, besök sidan Om tjänsten i data.kb.se. Länk till annan webbplats.

Till Data.kb.se

Tjänsten innehåller

bilder, böcker, dagstidningar, handskrifter, kartor, musik

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?